Läggning & Skötsel

Läggning & Skötsel

Läggning & Skötsel

Så här lägger och sköter du gräset

Se till så att jorden är färdig för läggning när gräset levereras. Gräset bör läggas inom 1 dygn från leverans. Jorden skall vara väl bearbetad till 5-10 cm djup. Ytan skall vara jämn och fri från stenar, kvistar och ogräs. Gräsmattan blir ej jämnare än underlaget. Ytan kan med fördel vältas med gallervält eller liknande innan läggning. Ytan skall vara så fast att om man går över ytan skall man se fotavtryck, men klacken skall ej sjunka ner djupare än fotsulan. Kratta ytan lätt med kratta eller räfsa.

Läggningen börjar utmed en rak kant, rulla sedan ut gräset och tryck noga ihop skarvarna, lägg ej omlott. Lägg rullarna i tegelstensförband (Se bild till höger). Välta gärna efter läggning så rötterna får så bra kontakt med underlaget som möjligt.

Sprid ut NPK gödsel 2-3 kg / 100m2. Gödseln kan köpas hos oss om så önskas.
Efter läggning och eventuell vältning skall gräset vattnas rikligt, om man lyfter på gräset efter vattning, så skall underlaget vara riktigt blött. Håll mattan genomblöt den första veckan, och fortsätt att vattna gräsmattan ytterligare 2 veckor, gräsmattan få inte torka ut. Vattna rikligt, inga småskvättar, man kan nästan inte vattna för mycket. Vattna gärna på kvällen och natten.

När gräset nått en höjd på 5-8 cm kan man börja klippa det, dock ej kortare än ca 4cm de första gångerna. Efter några klippningar kan klipphöjden sänkas till 2-3 cm. Gräsmattan bör gödslas 2 gånger under sommaren med 2-3 kg / 100m2 av ett rent N gödsel- medel. Vid växtperiodens börja och slut skall gräsmattan gödslas med 2-3 kg / 100m2 av ett NPK gödselmedel.

Beställning

15kr per kg